ORGAN PROWADZĄCY POWIAT ZGIERSKI

Menu                                 

:: Aktualności ::

:: Plan lekcji ::

:: Zastępstwa:

:: Statut ::

:: Jakość pracy szkoły ::

:: Zarządzenia Dyrektora ::

 

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

 

 

 

:: "SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"::

:: Internat ::

:: Patron ::

:: Hymn ::

:: Historia ::

 

EGZAMIN ZAWODOWY

MATURA 2013

BIBLIOGRAFIA

RAMOWY PLAN PREZENTACJI

TEMATY MATURALNE 2012/2013

ANEKSY DO INFORMATORÓW

 

 Dla ucznia i rodziców:

:: Dyrekcja ::
::
Nauczyciele i Pracownicy szkoły
::

:: Szkolny zestaw podręczników:
   LO

   TECHNIKUM

   ZSZ

:: Wywiadówki  ::

:: Dla rodziców ::

:: Prezentacja o dopalaczach ::

:: KONKURSY::

:: Wykaz dni wolnych::

 
 

 

PLATFORMA E-LEARNINGOWA

ZS NR 1

  info ::                                                                                                                  

  data:        

  tips:

zapowiedzi i nowinki ::


 

 

 

Pobierz hymn szkoły format .mp3

GENEZA POWSTANIA HYMNU SZKOŁY

Prace nad słowami i muzyką Hymnu Szkoły ukończone zostały 28 listopada 1998 roku. Twórcą muzyki i tekstu utworu jest nauczyciel szkoły - pani Dobrosława Remelska. Po konsultacjach muzycznych z księdzem Antonim Pietrasem - nauczycielem religii w naszej szkole oraz po konsultacjach nad słowami hymnu z nauczycielkami panią Renatą Ornowską i panią Sławomirą Szalewską i wstępnej akceptacji dyrektora szkoły Małgorzaty Barylskiej, ostatecznie za datę powstania Hymnu Szkoły przyjmuje się dzień 22 marca 1999 roku. 26 marca 1999 roku, u progu 80-lecia szkoły, wyżej wymieniony utwór został po raz pierwszy zaprezentowany przez chór szkolny, Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej w celu oficjalnego uznania go za Hymn Szkoły.

 

Tekst Hymnu:

Nasza Szkoło, chlubo Zgierza!

Dyrektor Cezak dał Ci imię swe.

Twoja historia ku przyszłości zmierza,

Bo w sercach naszych, bije serce Twe.

Ref:

Tym co polegli, abyś zmartwychwstała,

W hołdzie składamy skarb największy - młodość.

Tyś pokoleniom czas swój odmierzała,

Tyś - naszą drogą.

 

Tym co polegli, abyś zmartwychwstała,

W hołdzie składamy skarb największy - młodość.

Tyś pokoleniom czas swój odmierzała,

Ty - nasza Szkoło!

 

 

 


 

 

Więcej informacji na temat wydarzeń z życia szkoły
w dziale ::IMPREZY I AKCJE2011/2012,
2009/2010, 2010/2011,
2011/2012
 

 

:: Oferta dla gimnazjalistów ::

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


 

TECHNIKUM

 

technik ekonomista

technik handlowiec

technik cyfrowych procesów graficznych

technik obsługi turystycznej

technik żywienia i usług gastronomicznych

 


 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

 

kucharz


PROJEKT UNIJNY

PROFESJONALNI W XXI WIEKU

 
Projekt pn. „Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego”

 

PRACA

  :: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE::
 
 
 :: Cichy Kącik

:: Linki ::

:: Praca konkursowa
"Ocalić od zapomnienia..."
::

:: Praca konkursowa
"ZGIERZ W PRZYSZŁOŚCI"
::

 

 

 

Europejski Fundusz Społeczny

 

PLACÓWKA UCZESTNICZY W PROJEKCIE WSPÓŁFINANSOWANYM
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

"Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych - cz. II, zawód nr 18 - technik ekonomista 341[02] i technik rachunkowości 412[01]"

 

Placówka uczestniczy w następujących projektach współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny:

·         „Pracownie komputerowe dla szkół w 2004 r.”

·         „Pracownie komputerowe dla szkół w 2006 r.”

·         „Pracownie komputerowe dla szkól w 2007 r.”

·         „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych w 2005 r.”

„Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych w 2007 r.”

 


Zespół Szkół nr 1

im. J. S. Cezaka

95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91

tel. 42-715-07-44, 42-715-07-15, fax. 42-715-07-34

e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl