Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl


 

 

ZAWÓD
Przedmioty rozszerzone
Technik ekonomista
  • geografia; język angielski
Technik handlowiec
  • geografia; język angielski
Technik grafiki i poligrafii
cyfrowej
  • informatyka; matematyka
Technik organizacji turystyki
  • geografia; język angielski
Technik hotelarstwa
  • geografia; język angielski
Technik żywienia i usług
gastronomicznych
  • biologia; chemia

 

 

CYKL KSZTAŁCENIA we wszystkich typach
TECHNIKUM po GIMNAZJUM – 4 LATA

 

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych. Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach.
Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Po zdaniu wszystkich egzaminów i ukończeniu szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 

 

 

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Przedmioty rozszerzone
Liceum ogólnokształcące o profilu
społeczno-ratowniczym z oddziałem
integracyjnym
  • język polski
  • matematyka
  • biologia

 

 

CYKL KSZTAŁCENIA w LICEUM po GIMNAZJUM – 3 LATA

 

Po ukończeniu liceum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego. Kontynuacja nauki na wybranych studiach wyższych lub na różnych kierunkach w szkole policealnej.