Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

VII Powiatowe Targi  Edukacyjne

 
W miniony wtorek, tj. 25 marca, odbyły się VII Powiatowe Targi Edukacyjne, które w zgierskiej hali MOSiR zgromadziły 14 szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły wyższe i policealne. Również my, Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka, byliśmy obecni na targach, aby zapoznać z ofertą edukacyjną uczniów trzecich klas gimnazjów naszego regionu. Wśród odwiedzających targi znaleźli się również rodzice gimnazjalistów.

Tradycją corocznych Targów Edukacyjnych jest konkurs na najciekawsze stoisko zaprezentowane przez szkoły. Po raz kolejny udało nam się zdobyć I miejsce. Jest to niewątpliwie zasługa naszych uczniów, którzy chętnie rozmawiali z gimnazjalistami, opowiadając o szkole, i prezentowali swoje praktyczne umiejętności - efekt edukacji w zawodach technik żywienia i technik usług gastronomicznych. Synchroniczne nakrywanie do stołu i pokaz flambirowania owoców były jednym z punktów oficjalnego otwarcia targów.

Za nami już kolejne z przedsięwzięć, które podjęliśmy w ramach promocji szkoły. Wcześniej zorganizowaliśmy wycieczki edukacyjne dla gimnazjalistów, uczestniczyliśmy w akcji School Open Day w Andels Hotel i Forum Szkół w Parzęczewie.

 

.