Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

    Projekt

 
 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

 

 

 

 

 

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Technikum nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu uzyskało wsparcie finansowe w wysokości 15000 zł, w tym 3000 zł wkładu własnego Starostwa Powiatowego w Zgierzu.