Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

Praktyki zawodowe


 

 

TECHNIKUM

 

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (280 godzin): 4 tygodnie w klasie III i 4 tygodnie w klasie IV.
Od 2014 roku uczniowie mogą odbyć praktyki zawodowe uczestnicząc w wyjazdach zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

 

SZKOŁA BRANŻOWA

 

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu. W klasie drugiej praktyki odbywają się jeden raz w tygodniu (środa), a w klasie trzeciej dwa razy w tygodniu (czwartek i piątek).

 


Harmonogram praktyk 2023/2024 - tutaj