Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

    Młodzieżowe Biuro Pracy


 

 

MBP - Młodzieżowe Biuro Pracy
Młodzieżowe Biuro Pracy rozpoczęło swoją działalność przy Zespole Szkół Nr 1 im. J. St. Cezaka w Zgierzu w  marcu 2015 roku. Naszym podstawowym zadaniem jest  wspieranie uczniów i absolwentów w poruszaniu się na rynku pracy.


Adresaci MBP:

  • młodzież ucząca się, absolwenci,
  • młodzież bezrobotna i poszukująca pracy stałej lub krótkoterminowej,
  • pracodawcy dysponujący wolnymi miejscami pracy.

MBP realizuje zadania w ramach:

  • prowadzenia pośrednictwa pracy na rzecz młodzieży poszukującej dodatkowego zatrudnienia w czasie wolnym od nauki, po ukończeniu nauki lub w związku
    z potrzebą zmiany pracy,
  • pomocy w znalezieniu i wyborze miejsc  praktyk zawodowych
  • pomocy osobom poszukującym zatrudnienia w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej,
  • organizacji warsztatów oraz kursów, np. poruszania się na rynku pracy, obsługi kasy fiskalnej, kursów barmańskich, kursów kelnerskich.
  • wspieranie przedsiębiorczości i samozatrudnienia.