Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl
Szkoła przedsiębiorczości„Ekonomik” –jedyna „Szkoła Przedsiębiorczości” w Zgierzu!Otrzymaliśmy Certyfikat Jakości!

10 marca 2008 r. odbyła się w Łodzi konferencja na temat „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w szkole”, połączona z galą nadania Certyfikatów Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” nominowanym szkołom z terenu województwa łódzkiego. Organizatorami konferencji byli: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Komisja Nadzoru Finansowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz ŁCDNiKP.
Nagrodzonych zostało14 szkół z województwa łódzkiego, w tym 3 z powiatu zgierskiego: jedno gimnazjum i dwie szkoły ponadgimnazjalne. Wśród nagrodzonych Certyfikatem Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” znalazł się Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka - jako jedna z trzech szkół z powiatu zgierskiego, natomiast jedyna ze Zgierza. To dla nas wielkie wyróżnienie potwierdzające, że dbamy o jakość nauczania i wychowania w obszarze szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej, nauki przedsiębiorczości oraz zarządzania finansami. Współpracujemy w tym zakresie z otoczeniem szkoły oraz przygotowujemy uczniów do funkcjonowania na rynku pracy.

Z dniem 1 września 2007 r. Zespół Szkół Nr 1 im. j. St. Cezaka uzyskał Nominację do Certyfikatu Jakości "Szkoła przedsiębiorczości".

Nadanie Certyfikatu Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” uwarunkowane było spełnieniem wymogów w 4 obszarach standardów jakości, a mianowicie:

Przygotowanie do rynku pracy - w obszarze tym szkoła musiała wykazać się realizacją programu dydaktyczno-wychowawczego uwzględniającego przygotowanie ucznia do planowania ścieżki edukacyjnej i budowania kariery zawodowej, korzystania z pozaszkolnych źródeł informacji dotyczących rynku pracy oraz udziału uczniów w pozaszkolnych formach edukacji.

Gospodarowanie finansami – obszar ten obejmuje realizację przez szkołę programów edukacji finansowej, popularyzację wiedzy ekonomicznej oraz udział młodzieży w konkursach związanych z finansami.

Współpraca ze środowiskiem, aby spełnić wymogi tego obszaru, szkoła wykazała się dbałością o rozwój wiedzy i umiejętności uczniów, współpracując ze środowiskiem lokalnym: korzystaniem z doświadczeń konsultantów w działaniach podejmowanych przez młodzież: organizowaniem pozaszkolnych zajęć edukacyjnych: nawiązywaniem kontaktów ze sponsorami i pozyskiwaniem ich dla działań edukacyjnych szkoły.

Stosowanie wiedzy ekonomicznej – szkoła wprowadziła do szkolnego zestawu programów nauczania programy stanowiące uzupełnienie i rozszerzenie treści przedmiotu podstawy przedsiębiorczości: uczestniczyła w konkursach i projektach o tematyce ekonomicznej, osiągając sukcesy na szczeblu regionalnym i międzynarodowym. Ponadto szkoła umożliwiła nauczycielom doskonalenie w zakresie edukacji ekonomicznej w celu osiągania wysokiej jakości pracy.

Nauczyciele szkoły wraz z młodzieżą i przy wsparciu dyrektora szkoły, mgr Michała Szalewskiego i środowiska lokalnego, realizowali powyższe działania w czterech obszarach od września 2007 r. do końca lutego 2008 r., uzyskując łącznie w 4 obszarach ponad 200 punktów.
Szczególne podziękowania należą się nauczycielom Komisji Przedmiotów Zawodowych, a mianowicie: Ewie Urbańskiej-Sobczak (koordynator projektu), Teresie Stolarek, Małgorzacie Bączak, Teresie Bogusławskiej, Wiolecie Gabarze, Ewie Kawczyńskiej, Ewie Szymańskiej, Violetcie Pietrzykowskiej, Violetcie Nawrot.
Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka to szkoła przyszłości, zapewniająca wysoką jakość kształcenia zawodowego oraz dostosowująca kierunki kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy i oczekiwań pracodawców.

Pod patronatem Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości realizowany jest program "Szkoła przedsiębiorczości".
Program ten to nowe spojrzenie na dotychczas realizowane programy edukacyjne i przedsięwzięcia z zakresu przedsiębiorczości.
W ramach programu zostaną wyłonione szkoły, wyróżniające się tym, że dbają o jakość nauczania i wychowania w obszarze szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej lepiej niż inne.

Celem programu jest:
--Promocja nauczania przedsiębiorczości jako istotnego wskaźnika jakości pracy szkoły.
--Podniesienie jakości nauczania przedsiębiorczości w szkołach.
--Promocja programów i przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej, realizowanych przez szkoły.
--Kształtowanie kultury przedsiębiorczości w polskich szkołach.
--Program ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych