Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych na rok szkolny 2014/2015:

 

 
 

Poniższa tabela przedstawia wykaz kwalifikacji/kursów kwalifikacyjnych oraz ich powiązania z zawodami, uporządkowane narastająco według oznaczeń kwalifikacji w ramach danego obszaru kształcenia.

 

 

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji/
kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację

A.35

 

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

331403

Technik ekonomista

A.36

Prowadzenie rachunkowości

331403

 Technik ekonomista

431103

 Technik rachunkowości

A.65

 

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

431103

Technik rachunkowości

A.18

Prowadzenie sprzedaży

522301

 Sprzedawca

522305

 Technik handlowiec

A.22

 

Prowadzenie działalności handlowej

522305

Technik handlowiec

T. 6

Sporządzanie potraw
i napojów

512001

 Kucharz

343404

Technik żywienia i usług gastronomicznych

T.15

 

Organizowanie żywienia
i usług gastronomicznych

34404

Technik żywienia i usług gastronomicznych

T.11

Planowanie i realizacja usług w recepcji

422402
Technik hotelarstwa
T.12

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie