Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

JAWNY REJESTR ZBIORÓW


 

 


Numer zbioru

Nazwa zbioru danych osobowych

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Data wpisania zbioru danych

Data ostatniej aktualizacji zbioru danych

1

Rekrutacja

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2016-06-01

2015-06-01

2

Rejestr korespondencji

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2016-06-01

2016-06-01

3

Praktyki pedagogiczne

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2016-06-01

2016-06-01

4

Podania osób starających się o pracę

Selekcja kandydatów do pracy

2016-06-01

2016-06-01

5

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2016-06-01

2016-06-01

6

Fundusz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2016-06-01

2016-06-01

7

Zamówienia publiczne

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2016-06-01

2016-06-01

8

Umowy najmu

Realizacja umów najmu pomieszczeń szkolnych z osobami fizycznymi lub podmiotami gospodarczymi.

2016-06-01

2016-06-01

9

Konkursy międzyszkolne

Organizacja międzyszkolnych konkursów, turniejów, wystaw

2016-06-01

2016-06-01

10

Ewidencja wpłat i wypłat gotówkowych

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

2016-06-01

2016-06-01

11

Kartoteka kontrahentów

Zawarcie umów, kontakt z kontrahentami

2016-06-01

2016-06-01

12

Monitoring wizyjny

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, oraz wsparcie ewentualnego procesu dochodzenia roszczeń z tytułu wyrządzonych szkód

2016-06-01

2016-06-01