Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Projekty z EFS


 

 

 

 

Europejski Fundusz Społeczny

 

PLACÓWKA UCZESTNICZY W PROJEKCIE WSPÓŁFINANSOWANYM
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

"Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych - cz. II, zawód nr 18 - technik ekonomista 341[02] i technik rachunkowości 412[01]"

 

Placówka uczestniczy w następujących projektach współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny:

 

„Pracownie komputerowe dla szkół w 2004 r.”

 

„Pracownie komputerowe dla szkół w 2006 r.”

 

„Pracownie komputerowe dla szkól w 2007 r.”

 

„Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych w 2005 r.”

 

„Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych w 2007 r.”