Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu


 

 

 

 

 

 Lp.  Nazwisko i imię  Funkcja
 1  Edyta Drzewiecka  przewodnicząca
 2  Agnieszka Konczarek  wiceprzewodnicząca
 3  Magdalena Wężyk  sekretarz
 4  Sebastian Laskowski  skarbnik
 5  Małgorzata Kuzan-Rybikowska  członek