Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu


 

 

 

 

 

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Aneta Żukowska przewodnicząca
2 Andrzej Kutlarz wiceprzewodniczący
3 Małgorzata Olczak sekretarz
4 Wioletta Jaszczak skarbnik

 

 

Kontakt z przewodniczącą Panią Anetą Żukowską

 

e-mail skrzynkaanety@gmail.com