Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

REGULAMIN RADY RODZICÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
IM. JAKUBA STEFANA CEZAKA W ZGIERZU



 

 

 

 

 

Regulamin Rady Rodziców możesz pobrać tutaj