Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

    GOTUJ LOKALNIE


 

 

Od 05.03 2015 do 30.06.2015 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 uczestniczy w projekcie: Warsztaty kulinarne „Gotuj lokalnie” finansowanym ze środków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Partnerem projektu jest Akademia Kulinarna Marcina Budynka. Projekt wspiera merytorycznie Fundacja Klub Szefów Kuchni.
Celem projektu jest wspomaganie krajowych szkół gastronomicznych w przekazywaniu wiedzy na temat regionalnych, tradycyjnych produktów i możliwości ich wykorzystania w kreowaniu nowoczesnej kuchni, przy zachowaniu zasad krótkich łańcuchów dostaw. Uczniowie biorą udział w warsztatach kulinarnych odbywających się w szkole oraz przygotowują się do konkursu kulinarnego. Finał konkursu odbędzie się w Warszawie na przełomie września i października 2015 r.