Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

UBEZPIECZENIE NW UCZNIÓW
 

 

Ubezpieczenie NNW uczniów w roku
szkolnym 2023/2024 InterRisk VIENNA INSURANCE GROUP Polisa EDU-N006358

 

Zgłoszenie szkody w ubezpieczeniu

 

 

Zakres ubezpieczenia

 

 

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia