Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

UBEZPIECZENIE NW UCZNIÓW
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
 

 

 

InterRisk
VIENNA INSURANCE GROUP

 

POLISA EDU-N005083

 

 

Zgłoszenie szkody w ubezpieczeniu