Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 
Zdobądź kwalifikacje, uzupełnij wykształcenie,
rozwijaj zainteresowania, ucz się za darmo!

 

Jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył 18 lat? Studentem? Pracownikiem? Osobą bezrobotną? Dla każdego, bez względu na poziom wykształcenia, przygotowaliśmy nowoczesną i bezpłatną ofertę nauki zawodu realizowaną na  KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH (KKZ).

 

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)


  • umożliwiają w krótkim czasie uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie,
  • pozwalają zdobyć nowe umiejętności i szybko się przekwalifikować,
  • umożliwiają planowanie i realizowanie kariery zawodowej,
  • zwiększają atrakcyjność i mobilność na rynku pracy.

 

Aby uczestniczyć w kursie wystarczy posiadać ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

 

Aby uzyskać tytuł zawodowy, np. technik handlowiec należy posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej.

 

Zaletą KKZ jest możliwość wybrania tylko jednej kwalifikacji bez potrzeby realizowania całego zawodu.

 

Potwierdzenie egzaminem wspólnych kwalifikacji dla grupy zawodów daje możliwość wykonywania więcej niż jednego zawodu.

 

ŚWIADECTWO potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

 

Otrzymuje osoba, która po ukończeniu kursu uzyska pozytywny wynik z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

 

DYPLOM potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Otrzymuje osoba, która:

 

  • posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie,
  • zda egzaminy i uzyska świadectwa potwierdzające kwalifikacje
    z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

 

Formy zajęć

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być organizowane w formie stacjonarnej w systemie dziennym (z możliwością organizacji  zajęć
w godzinach popołudniowych i weekendowo).

Programy realizacji zajęć oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.
Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania.