Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

WOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY
 

 

Mistrzostwa pierwszej pomocy PCK są ważnym elementem szerzenia idei niesienia pomocy poszkodowanym. Są organizowane co roku zgodnie z regulaminem , uchwalonym przez Zarząd Główny PCK. Startują w nich drużyny złożone z uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników jest udzielenie pierwszej pomocy w zainscenizowanych wypadkach. Podczas mistrzostw oceniana jest nie tylko wiedza zawodników, ale również praktyczne wykorzystanie umiejętności, nabytych podczas zajęć z pierwszej pomocy.
Już na kilka tygodni przed  mistrzostwami rozpoczęliśmy przygotowania. Zespół w składzie: Malwina Czyż, Martyna Janiak, Artur Witczak, Łukasz Schechinger ,Filip Cybulski   pod kierunkiem nauczyciela Grzegorza Karolaka  doskonalił umiejętności praktyczne na przygotowanych scenkach urazowych.
Na zawodach  każdy zespół ratowniczy musiał udzielić pomocy poszkodowanym,  którzy posiadali różne urazy. Na zainscenizowanych wypadkach spotkali się z krwotokami, omdleniem, epilepsją, urazami kostno – stawowymi, z  bólami w klatce piersiowej, wstrząsem  pourazowym, ranami postrzałowymi. Musieli  również pomóc ofiarom wypadku samochodowego.
Nasz zespół wykazał się dobrym przygotowaniem teoretycznym i praktycznym oraz dobrym działaniem zespołowym. Popełnione błędy spowodowane były brakiem doświadczenia.VII miejsce to dobre osiągnięcie zachęcające do systematycznego pogłębiania wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 

Grzegorz Karolak