Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

WOJEWÓDZKI FINAŁ PROJEKTU EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ. ZWYCIĘSTWO EKONOMIKA!!!

 

 

 
 

W dniu 14 stycznia 2015 roku, odbył się wojewódzki finał Projektu Edukacji Patriotycznej. Finał został połączony z konferencją tematyczną, dotyczącą podsumowania działań szkół województwa łódzkiego w ramach projektu.
 Uroczystości odbyły się w siedzibie 3 LO im. T. Kościuszki w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 46.
Zespół Szkół Nr 1 im. J.S. Cezaka w Zgierzu, reprezentowali w trakcie konferencji dyr. Liliana Lipińska, prof. Alicja Żurek (z-ca szkolnego koordynatora), prof. Marcin Gruszczyński (szkolny koordynator projektu) i zespół uczniowski z klasy 3 TE (zwycięzcy finału) w składzie: Karolina Andrzejewska, Justyna Kmieciak i Adam Reguła.
 Po powitaniu gości przez mgr Elżbietę Paciejewską – Stolarz (dyr. WODN Łódź), konferencję rozpoczęło przemówienie wojewody łódzkiego – Pani Jolanty Chełmińskiej.
Następnie wygłoszone zostały referaty tematyczne dotyczące zagadnień:

  • Wojewódzki Projekt Edukacji Patriotycznej „Od Legionów Polskich do niepodległości i obrony II Rzeczypospolitej” – prelegent dr Tadeusz Z. Bogalecki, WODN Łódź.
  • Pielęgnowanie regionalnych tradycji SZP – ZWZ – AK oraz organizacji poakowskich w łódzkim XXXIII LO – prelegent Krzysztof Łomiński, XXXIII LO w Łodzi.
  • Współpraca organizacji społecznych ze szkołami w zakresie wychowania patriotycznego młodzieży – prelegenci: mgr inż. Andrzej Przepałkowski (Zarząd Gł. Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin); mgr Grzegorz Wróbel (Zarząd Stowarzyszenia Upamiętnienia Armii „Łódź”); żołnierz AK Zbysław Raczkiewicz (Zarząd Okręgowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Łodzi); prof. dr hab. Jolanta A. Daszyńska (Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Tow. Historycznego).

Po wygłoszeniu referatów, nastąpiło wręczenie certyfikatów dla szkół które czynnie włączyły się w realizację Projektu Edukacji Patriotycznej przez cały okres jego trwania. Dyplom dla naszej szkoły został wręczony na ręce ucznia Adama Reguły z klasy 3 TE.
Po krótkiej przerwie, w czasie której uczestnicy konferencji mogli się zapoznać z wystawą okolicznościową „Regionalne tradycje walk o niepodległość Polski w XX wieku”, rozpoczęło się podsumowanie finału Projektu Edukacji Patriotycznej i przeglądu prezentacji multimedialnych które w trakcie trwania projektu realizowały zespoły uczniowskie pod kierunkiem szkolnych koordynatorów.
Wprowadzenie przeprowadzone przez jury w składzie: mgr Anna Maciejewska (WODN Łódź) i dr Jerzy Śnieć (Kuratorium Oświaty w Łodzi), wyjaśniło uczestnikom konferencji zasady punktacji przyznawanej dla autorów prezentacji multimedialnych.
Z wielką radością informujemy, że zespół uczniowski w składzie: Karolina Andrzejewska, Justyna Kmieciak i Adam Reguła zdobył dla Zespołu Szkół Nr 1 im. J.S. Cezaka w Zgierzu pierwsze miejsce w kategorii Wojna Obronna Polski we wrześniu 1939 roku w regionie łódzkim. Skala sukcesu wzrasta, jeśli dodamy że w Projekcie Edukacji Patriotycznej wzięło udział blisko 40 szkół z województwa łódzkiego.
Nagrodę za zwycięstwo w Projekcie Edukacji Patriotycznej dla Zespołu Szkół Nr 1   im. J.S. Cezaka w Zgierzu, wręczaną przez Panią Jolantę Chełmińską (wojewodę łódzkiego), odebrali szkolny koordynator projektu prof. Marcin Gruszczyński wraz z zespołem uczniowskim.
Uczniów reprezentujących naszą szkołę w finale projektu, uhonorowała wysokimi dodatkowymi nagrodami Pani dyrektor Liliana Lipińska.
Na zakończenie konferencji, zespół uczniowski z naszej szkoły został poproszony o krótkie zaprezentowanie uczestnikom konferencji, najważniejszych treści zawartych w prezentacji multimedialnej.
Gratulujemy serdecznie naszym uczniom profesjonalnego przygotowania prezentacji, wspaniałego wyniku w finale i zaangażowania w działania patriotyczne w szkole i środowisku lokalnym. Jednocześnie pragniemy potwierdzić informację, że działania w ramach Projektu Edukacji Patriotycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. J.S. Cezaka w Zgierzu będą kontynuowane, by propagować postawy patriotyczne i umiłowanie Ojczyzny wśród kolejnych roczników naszych wychowanków.


Organizatorzy: Marcin Gruszczyński, Alicja Żurek