Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Nowe pracownie kształcenia zawodowego praktycznego
 

Czy w Zgierzu powstał nowy sklep? Nie - to nowa pracownia zorganizowana przez uczniów klasy IITCH - grupa handlowców, do przedmiotu "Sprzedaż towarów" . Dzięki nowej pracowni uczniowie mogą zdobyć umiejętności praktyczne i osiągnąć efekty zapisane w podstawie programowej dla kwalifikacji A.18 - prowadzenie sprzedaży. Uczniowie, w podziale na grupy, mieli za zadanie zorganizować stanowisko sprzedaży, wyeksponować towar na regałach, przygotować i umieścić informacje o towarach.
Projekty zostały ocenione przez uczniów i nauczyciela przedmiotu wg znanych wcześniej kryteriów. Handlowcy pragną podziękować
Pani prof. Małgorzacie Matusiak za wykonanie zdjęć pracowni i jednocześnie zwracają się z prośbą do koleżanek i kolegów o poszanowanie ekspozycji towarów w pracowni sprzedaży, w sali 65. Zapraszamy do galerii zdjęć


nauczyciel przedmiotu TB