Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Finał Wojewódzkiego Konkursu Ekonomicznego 2017 rozstrzygnięty!


4 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Ekonomicznego. Tegoroczną edycję konkursu honorowym patronatem objęli: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Starosta Zgierski oraz Bank Spółdzielczy w Zgierzu. Partnerem konkursu było Stowarzyszenie Profesjonalni XXI wieku w Zgierzu, powołane przy Zespole Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu.
Celem konkursu było pobudzanie zainteresowania tematyką ekonomiczną, aktywne kształtowanie umiejętności zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania programów komputerowych, wspomagających działanie przedsiębiorstwa.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. I etap – szkolny – odbył się w dniach  22-24 marca 2017 r. i polegał na rozwiązaniu testu wiedzy ekonomicznej z wykorzystaniem platformy e-learningowej Zespołu Szkół nr 1 w Zgierzu. Uczestniczyło w nim 83 uczniów z 13 szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego, kształcących w zawodach ekonomicznych.
Celem etapu szkolnego było wyłonienie spośród wszystkich uczestników konkursu 16 finalistów, którzy 4 kwietnia 2017 r.  w Zespole Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu przystąpili do II etapu (finału).
Zmagania finałowe rozpoczęły się o godzinie 10.00 i trwały 90 minut, podczas których uczniowie wykonali zadanie praktyczne z wykorzystaniem programów Insert. Dla wielu okazało się ono dość trudne, najlepsi poradzili sobie bez problemu.
W oczekiwaniu na wyniki konkursu uczestnicy, ich opiekunowie  oraz zaproszeni goście zostali zaproszeni na poczęstunek, który z młodzieżą klas gastronomicznych przygotowała Pani Sylwia Karlikowska.
Gala Wojewódzkiego Konkursu Ekonomicznego odbyła się o godzinie 13.00. Uświetnili ją swą obecnością: Pani Elżbieta Zytek – prezes Banku Spółdzielczego w Zgierzu, Pani Zofia Sepkowska – wiceprezes łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Pan Adam Świniuch – członek Zarządu Powiatu Zgierskiego oraz Pan Jakub Wrąbel – przedstawiciel NBP Oddział w Łodzi. Uroczyste podsumowanie finału Wojewódzkiego Konkursu Ekonomicznego 2017 rozpoczęła Pani Dyrektor Liliana Lipińska. Podziękowała również sponsorom cennych nagród: Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Zgierzu – fundatorce nagrody za I miejsce, Panu Bogdanowi Jarocie, Staroście Zgierskiemu, za nagrody rzeczowe i puchary dla trojga laureatów, oraz Pani Zofii Sepkowskiej za nagrody książkowe i interesujący, poprzedzający galę, wykład dla młodzieży i jej opiekunów.

 

Najlepsi w zmaganiach finałowych:

  • I miejsce – Weronika Wijata z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie. Opiekunką uczennicy była Pani Monika Daniel.
  • II miejsce – Ewelina Górecka z Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim.
  • III miejsce – Paulina Kagankiewicz, również z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
    nr  2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim
    . Opiekunką obu uczennic była Pani Agnieszka Bielas.

 

Do ich rąk trafiły atrakcyjne nagrody sponsorów konkursu. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy, a ich opiekunowie podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie młodzieży do konkursu.
Pani Ewa Kawczyńska podziękowała także uczniowi klasy III TC Kevinowi Bieniasowi za opracowanie graficzne plakatu konkursu, dyplomów, zaproszeń i podziękowań.
Organizatorzy Wojewódzkiego Konkursu Ekonomicznego 2017 składają serdeczne podziękowania sponsorom nagród, uczestnikom konkursu i ich opiekunom oraz Pani Dyrektor Lilianie Lipińskiej, Pani Małgorzacie Kurzyńskiej, Panu Mariuszowi Bartosikowi, Pani Natalii Pasiecznik, Pani Sylwii Karlikowskiej, Pani Annie Woźniak oraz Pani Małgorzacie Matusiak za pomoc przy realizacji konkursu.

 

Wyniki finału
Wojewódzkiego Konkursu Ekonomicznego 2017

 

Lp.

Nazwisko

Imię

Nazwa szkoły

Liczba uzyskanych punktów

1

Wijata

Weronika

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie

56

2

Górecka

Ewelina

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica
w Tomaszowie Mazowieckim

55

3

Kagankiewicz

Paulina

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica
w Tomaszowie Mazowieckim

47

4

Piotrowski

 

Krystian

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie

40

5

Karbownik

Kinga

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie

38

6

Andrzejczak

Klaudia

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Poddębicach

36

7

Gajewski

Aleksander

Zespół Szkół Nr 3
w Skierniewicach

36

8

Kryczka

Jowita

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica
w Tomaszowie Mazowieckim

36

9

Badek

Marta

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica
w Tomaszowie Mazowieckim

 

34

10

Gabryelczak

Kacper

Zespół szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu

34

11

Pałpuchowska

Ewelina

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Poddębicach

32

12

Suchecka

Dominika

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie

32

13

Andrychiewicz

Kamila

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie

29

14

Kołodziejska

Anna

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego
w Radomsku

27

15

Glinka

Piotr

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie  Trybunalskim

18

16

Rzepecki

Piotr

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie  Trybunalskim

17

 


Ewa Urbańska-Sobczak, Ewa Kawczyńska, Andrzej Pawłowski