Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Na wycieczkach w łódzkim Ogrodzie Botanicznym Łódzki Ogród Botaniczny zachwyca nie tylko ilością rosnących w nim roślin, ale także mnogością barw, intensywnością zieleni, wielorakimi krajobrazami czy bogatą ofertą tematycznych wystaw i zajęć dla młodzieży. 7 i 8 czerwca uczniowie klas I TUG oraz I T wraz z opiekunem – Panem Sebastianem Kozickim mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć   w nowym programie edukacyjnym, składającym się z dwunastu różnorodnych zajęć terenowo-warsztatowych na terenie skansenu. Tematy, które zrealizowaliśmy to: O zasługach małej pszczoły – klasa I TUG – oraz Dzikie jest dobre – klasa I T. Przed przystąpieniem do warsztatów obie grupy zwiedziły skansen roślinny, czyli dawną zagrodą wiejską z tradycyjnym przydomowym ogródkiem roślin użytkowych. Pani przewodnik opowiadała, jak wyglądało życie na wsi 100 lat temu; mieliśmy okazję zajrzeć do wnętrza chaty, pooglądać przedmioty codziennego użytku czy zapoznać się z uprawą przydomowych ziół, warzyw i sadu ze starymi odmianami jabłoni. Druga część naszych wycieczek to zajęcia w niecodziennej scenerii drewnianej stodoły. Pierwszego dnia przybliżono nam, jak wygląda życie pszczelej rodziny, jaką rolę odgrywają pszczoły, jakie funkcje pełnią poszczególne kasty pszczół w ulu. Dowiedzieliśmy się również o czynnikach cywilizacyjnych zagrażających pasiekom, o konieczności ochrony pszczół. W drugim dniu prowadzący zajęcia uświadamiali naszym uczniom, jak duża część roślin dziko rosnących, również tych, które potocznie nazywamy chwastami, może być wykorzystana w kuchni jako źródło zdrowych i pełnowartościowych pokarmów. Aby zdobytą wiedzę zastosować w praktyce, kliku śmiałków założyło fartuchy i przygotowało dla całej grupy ziołowe podpłomyki. Danie musiało smakować, bo wiele osób miało ochotę na dokładkę. Nie zabrakło też quizów i nagród w postaci ocen z biologii za aktywność.
Nasze wyprawy do Ogrodu Botanicznego być może nie doszłyby do skutku, gdyby nie dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi, za co uczestnicy wyprawy serdecznie dziękują.Sebastian Kozicki