Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Zajęcia profilaktyczne na temat HIV/AIDSW październiku 2016r. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach psychoedukacyjnych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, realizowanych przez Fundację Wsparcia Psychospołecznego. Celem warsztatów na temat: Odwaga to rozwaga – zapobiega zakażeniom było przeciwdziałanie HIV/AIDS. Zajęcia poprowadził p. Rafał Osiński – pedagog, specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcji, otwarcie dyskutowali, wymieniali poglądy i nabywali określoną wiedzę dotyczącą profilaktyki HIV/AIDS.


Albina Pawlak – Przybyłowicz