Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Akcja "Mikołaj"


8 grudnia 2016 r. uczennice Dominika Defin i Aleksandra Staniewska wraz z opiekunką, panią Natalią Pasiecznik, odwiedziły Fundację Gajusz w celu obdarowania prezentami czwórki wybranych podopiecznych. Dzieci, będące pod opieką hospicjum domowego, stacjonarnego, Ośrodka Preadopcyjnego Tuli Luli i oddziałów onkohematologicznych, już nie mogą się doczekać na Świętego Mikołaja. Chcąc mu ułatwić pracę, same albo przy pomocy kogoś bliskiego napisały górę listów z informacjami o swoich marzeniach. Potem wystarczyło tylko wybrać dziecko z listy na stronie internetowej, zakupić wskazany prezent i dostarczyć go do siedziby fundacji. Serdeczne podziękowania dla
klas: III LO, III TE/TOT, I TE/TOT oraz IV TCH, które bez zastanowienia włączyły się w tak wspaniałą akcję. Szczególne podziękowania dla pani Agnieszki Sobczak za wsparcie oraz nieustającą dobroć płynącą prosto z jej serca :) Mamy nadzieję, że liczba dobroczyńców wzrośnie w przyszłym roku.

 

"Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym" - Ghandi ❤


Natalia Pasiecznik