Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

SZLACHETNA PACZKAZa nami kolejny finał Ogólnopolskiej Akcji ,,Szlachetna Paczka".

 

Nauczyciele oraz uczniowie kolejny raz udowodnili, że można na nich liczyć. W tym roku zbieraliśmy żywność, ubrania i środki czystości dla rodziny, która jest w trudnej sytuacji materialnej.
W imieniu obdarowanych składamy serdeczne podziękowania Radzie Pedagogicznej za czynny wkład w zgromadzenie środków finansowych (zebraliśmy 1061,76 zł) na zakup żywności, ubrań  i środków czystości. Serdeczne podziękowania składamy również uczniom z klas: I T, I TC, IV TUG, IV T, IV TE, III ZSZ.
Pomoc biednym i potrzebującym to szlachetny gest. Dziękujemy za okazane serce  i szczodrość.


A. Pawlak-Przybyłowicz, A. Kowalska, N. Pasiecznik, A. Sobczak