Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Utalentowani i aktywni

 

 

 

 

Zgodnie z kilkuletnim zwyczajem koniec pierwszego semestru to w naszej szkole okazja do nagrodzenia uczniów, którzy wyróżnili się w ostatnim okresie udziałem w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i rozmaitych akcjach. W tym celu spotkaliśmy się 24 stycznia na specjalnym apelu. Dyplomy, karty podarunkowe do EMPiK-u, książki i słodycze, otrzymywane wraz z gratulacjami z rąk Pani Dyrektor Liliany Lipińskiej i organizatorów przedsięwzięć, dały zapewne równie dużo zadowolenia co satysfakcja z efektu swojej pracy. Szczególnie ciepłe słowa Pani Dyrektor skierowała do opiekunów akcji charytatywnych. Zwracając się do pań: Alicji Gruszczyńskiej, Agnieszki Sobczak i Doroty Awgul, a także do nauczycieli i uczniów podejmujących poszczególne działania, podziękowała za udział w Biegu Gajusza i w przeprowadzanej przez tę fundację akcji Mikołaj oraz za zbiórkę przyborów szkolnych w ramach współpracy z fundacją ASBIRO, działającą na rzecz dzieci w Zambii. Na wyjątkową pochwałę i uznanie zasługuje klasa IV T, która wspomogła małych Afrykanów kwotą 500 zł, za co w nagrodę otrzymała od dyrekcji prawo do dodatkowego dnia wolnego od zajęć oraz 200 zł do wykorzystania przez klasę. Pani Dyrektor zwróciła również uwagę na aktywność i zaangażowanie Samorządu Uczniowskiego.
45 minut – bo tyle trwał apel – podziękowań i pochwał to naprawdę imponujący wynik kilkumiesięcznych starań. Mamy nadzieję, że zapał nie osłabnie i końcoworoczne wręczanie nagród będzie trwało jeszcze dłużej.