Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Poza granice ludzkiej wyobraźni…

 

 

 

 

22 lutego 2018r. gościliśmy Fundację BEKSIŃSKI z multimedialnym wykładem Zdzisław Beksiński w Twojej szkole. Jest  to interdyscyplinarne przedsięwzięcie, prezentujące sylwetkę i twórczość jednego z najbardziej wszechstronnych polskich artystów XX/XXI w. Państwo Baryccy w przystępny i czytelny sposób przybliżyli postać twórcy dość skomplikowanego, a jednocześnie niesamowitego i nieograniczonego swoją artystyczną wyobraźnią. Zdzisław Beksiński posługiwał się bardzo różnorodnymi technikami i korzystał z osiągnięć wielu kierunków sztuki  XIX i XX wieku. Tworzył: rysunki, rzeźby, malarstwo, reliefy, heliotypie, fotografie, fotomontaże, grafikę komputerową.
Wykładowi towarzyszyła wystawa kilkudziesięciu prac Beksińskiego, jakie na co dzień można oglądać w Muzeum Historycznym w Sanoku – mieście, z którego pochodził artysta.
W zajęciach uczestniczyło 10 klas z naszej szkoły, 2 klasy z LO im. S. Staszica, uczestnicy XV Powiatowego Konkursu Ortograficznego, a także wielu nauczycieli.
Zainteresowanie tematem było ogromne, a dla wielu też nieoczekiwane ze względu na charakter prac  Z. Beksińskiego, wykraczających daleko poza wyobraźnię przeciętnego człowieka.
Organizatorki spotkania: A. Tołłoczko, J. Wesołowska i R. Ornowska dziękują Dyrekcji szkoły – za  przychylność i możliwość goszczenia Fundacji BEKSIŃSKI – oraz tym wszystkim, którzy wsparli nasz pomysł obcowania z wybitną sztuką.Agata Tołłoczko