Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Dzień Zawodowca w „Cezaku”

 

 

 

 

16 marca 2018 roku o godzinie 10.00 wraz z zaproszonymi Gośćmi wyruszyliśmy w Edukacyjną wyprawę z Cezakiem”, w której przewodnikiem była uczennica klasy IV TUG, Karolina Tomczak. Zaproszenie przyjęli przedstawiciele władz wojewódzkich – Pani Ilona Rafalska, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego i Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w zgierskim Starostwie Powiatowym – powiatowych: Panowie Adam Świniuch i Wojciech Budziarski – Członkowie Zarządu Powiatu Zgierskiego, a także: Pani Anna Cain – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu, Pani Ewa Koper – Doradca Zawodowy ŁCDNiKP, Pani Elżbieta Zytek – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu, dyrektorzy szkół, doradcy zawodowi, pedagodzy, nauczyciele i zaprzyjaźnieni przedsiębiorcy.
Szczególnymi dla nas gośćmi byli gimnazjaliści i uczniowie siódmych klas szkół podstawowych, dla których przygotowaliśmy wiele atrakcji.
„Edukacyjną wyprawę z Cezakiem” rozpoczęliśmy od przeglądu projektów, w których uczestniczyli i uczestniczą uczniowie naszej szkoły, doskonalący swe umiejętności i zdobywający ciekawe doświadczenia, nie tylko zawodowe. Natalia Pietrasiak i Kacper Czyrzniejewski z klasy III TC, prezentując efekty projektów, udowodnili że w Zespole Szkół nr 1 projektujemy przyszłość fachowo, zawodowo i nie tylko – od Erasmusa do Profesjonalnych.
Korzyści osiągane w ramach realizowanych projektów można by wymieniać długo. Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej udało nam się zrealizować przedsięwzięcia, które przekraczają możliwości finansowe samej szkoły. Realizacja projektów niewątpliwie wpłynęła trwale na sytuację szkoły i możliwości jej rozwoju. Nieprzypadkowo zatem jednym z punktów Dnia Zawodowca było uroczyste otwarcie nowej pracowni gastronomicznej, powstałej dzięki dofinansowaniu  ze środków UE. Podpisaliśmy również porozumienie o współpracy z Firmą Develey, dzięki której uczniowie naszej szkoły mogą u boku profesjonalistów z najlepszych restauracji  rozwijać swoje pasje kulinarne, wykorzystując ciekawe surowce.
Zaproszona młodzież szkół gimnazjalnych i podstawowych uczestniczyła w warsztatach, podczas których miała okazję nie tylko poznać specyfikę poszczególnych zawodów, ale także sprawdzić własne umiejętności z zakresu turystyki, hotelarstwa, gastronomii, grafiki komputerowej, handlu i ekonomii.
Ta wyjątkowa podróż nie mogłaby się odbyć bez wsparcia Pani Dyrektor Liliany Lipińskiej, nieocenionej pomocy Pani Joanny Wesołowskiej, nauczycieli prowadzących warsztaty, czyli Państwa: Lidii Zaborowskiej, Marty Ohde, Teresy Stolarek, Małgorzaty Kostrubiec, Violettey Pietrzykowskiej, Danuty Łobodzińskiej, Sylwii Karlikowskiej, Sylwestra Szalińskiego, Ewy Szymańskiej, Ewy Kawczyńskiej. O dokumentację fotograficzną zadbała Pani Małgorzata Matusiak. Wyjątkowy poczęstunek i profesjonalną obsługę zawdzięczamy Paniom: Violecie Pietrzykowskiej, Danucie Łobodzińskiej, Sylwii Karlikowskiej i Panu Sylwestrowi Szalińskiemu. Opiekę nad zaproszonymi uczniami roztoczyli przedstawiciele Samorządu Szkolnego, dla których serdeczne podziękowanie składam na ręce przewodniczącego, Jacka Graczyka. 
Wszystkim serdecznie dziękuję.Wioleta Gabara