Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Konkurs powiatowy o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

 

 

 

 

20 kwietnia uczniowie naszej szkoły: Natalia Smelka (IV T), Weronika Urbaniak (II TH), Paweł Szumski (II TC), Adrian Banaszewski (I TEH), Edyta Chajdys (IV T), Kamil Kubiak (IV TC), Dawid Włodarski (II TC) i Adrian Przybylak (II T) wzięli udział w konkursie powiatowym dla szkół ponadgimnazjalnych. Patronat nad rywalizacją o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi objął Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau. Cele konkursu to: kreowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie, popularyzowanie zasad poszanowania i przestrzegania przepisów prawa, promowanie służby w Policji jako atrakcyjnej oferty na rynku pracy, utrwalanie zdobytej wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz propagowanie zasady fair play podczas rywalizacji sportowej i w trakcie kibicowania. Nasza młodzież uzyskała najlepszy czas w zawodach  sprawności fizycznej, zaś wypełniając test wiedzy o Policji, zajęła drugie miejsce.
Serdecznie gratulujemy!A. Pawlak – Przybyłowicz, D. Awgul