Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

PROGRAM EDUKACYJNY
„KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”

 

 

 

 

5 czerwca 2018r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi odbyło się podsumowanie XII edycji Programu Edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.
Celem programu, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

 

W bieżącym roku szkolnym wzięliśmy udział w tym przedsięwzięciu.
W ramach realizacji założeń programu w szkole przeprowadzone zostały następujące działania:

  • udział w VI Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. „Kultura Bezpieczeństwa” –Julita Hajduk, Barbara Stopczyk;
  • przeprowadzenie przez nauczycieli: T. Bogusławską, D. Łobodzińską, E. Szymańską i G. Karolaka zajęć lekcyjnych, poświęconych szeroko rozumianej kulturze bezpieczeństwa; w lekcjach uczestniczyło 115 uczniów;
  • przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu wiedzy o prawie pracy i BHP „Poznaj swoje prawa w pracy”; test rozwiązywało 52 uczniów klas o profilu technik ekonomista;
  • udział reprezentantek szkoły: Agaty Klanowicz i Dominiki Ignatowskiej w regionalnym etapie ogólnopolskiego konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

 

Dzięki uczestnictwu w programie młodzież miała możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu prawa pracy i BHP. W przyszłości, jako pracownicy, nasi uczniowie będą świadomi zagrożeń występujących w środowisku pracy i praw im przysługujących.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Mamy nadzieję, że w przyszłorocznej edycji programu weźmie udział jeszcze większa liczba uczniów.Teresa Bogusławska, Ewa Szymańska