Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Prelekcja poświęcona genezie powstania i działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w regionie łódzkim

6 września 2017 uczniowie klasy II LO uczestniczyli w prelekcji, poświęconej genezie powstania i działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w regionie łódzkim. Spotkanie to odbyło się w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi. Młodzież wysłuchała wykładów dotyczących początków działalności towarzystwa w Polsce, struktury organizacji, działalności gniazd sokolich w Łodzi, a przede wszystkim założenia, reaktywacji i obecnej działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Zgierzu. Po krótkiej przerwie młodzież zwiedziła wystawę Ocalić od zapomnienia. Najcenniejsze zbiory Oddziału Sportu i Turystyki Muzeum Miasta Łodzi. Uczniowie zapoznali się z najważniejszymi wydarzeniami i postaciami, związanymi z historią sportu i turystyki w Łodzi – od jego narodzin w wieku XIX, poprzez rozwój w okresie międzywojennym, aż po sukcesy po II wojnie światowej.

Młodzież obejrzała: odznaki, puchary Widzewa Łódź i Łódzkiego Klubu Sportowego z mistrzostw Polski, medale olimpijskie oraz dokumenty przybliżające początki wychowania fizycznego w Łodzi.Opiekunki: Karolina Grabowska, Agnieszka Kowalska