Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Konferencja podsumowująca projekt „Na staż susem z Erasmusem Plus”

28 września 2017 roku w Zespole Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu odbyła się konferencja podsumowująca kolejną, czwartą edycję staży zagranicznych, zrealizowanych z funduszy unijnych w ramach programu Erasmus+. Tym razem był to projekt o nazwie Na staż susem z Erasmusem Plus. Wzięło w nim udział 50 uczniów, kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik cyfrowych procesów graficznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Staże odbywały się w Irlandii Północnej oraz Hiszpanii. W trakcie spotkania uczestnicy przedstawili prezentację multimedialną, a także filmy, będące relacją i podsumowaniem doświadczeń oraz umiejętności, zdobytych w trakcie praktyk. Uczniowie opowiedzieli o swoich wrażeniach, miejscach, które zwiedzili, a także przyjaźniach, które udało im się nawiązać. Podkreślali, iż udział w stażu pozwolił im lepiej poznać wymagania pracodawców, ustalić swoje priorytety, przezwyciężyć bariery, ale przede wszystkim nauczył ich samodzielności, otwartości na otaczający świat oraz zachęcił do bycia aktywnym.
Uroczystość była również okazją do wręczenia certyfikatów. Uczestnicy  projektu otrzymali: certyfikaty uczestnictwa w przygotowaniu językowym (język angielski oraz hiszpański), kulturowo-pedagogicznym, certyfikaty odbycia stażu u partnera zagranicznego, a także Europass Mobilność. Warto podkreślić, iż mogą one w przyszłości stać się przepustką do zdobycia interesującej pracy i pozwolić młodym ludziom lepiej odnaleźć się na współczesnym, niezwykle konkurencyjnym, rynku pracy. Serdecznie dziękujemy za przybycie gościom: Panu Krzysztofowi Kozaneckiemu – Wicestaroście Zgierskiemu, Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marcie Pietrak-Kędzierawskiej, Pani Dyrektor  Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu Annie Cain oraz Pani Barbarze Wrąbel z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Opracowała Katarzyna Kowalczyk