Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Jak przeciwdziałać zakażeniom HIV/AIDS?

We wrześniu uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach psychoedukacyjnych z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Warsztaty dotyczące przeciwdziałania zakażeniom HIV/AIDS, któresą realizowane przez Fundację Wsparcia Psychospołecznego i współfinansowane ze środków budżetu województwa łódzkiego, poprowadził p. Rafał Osiński – pedagog, specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, otwarcie dyskutowali, wymieniali poglądy i nabywali wiedzę, dotyczącą profilaktyki HIV/AIDS.
A. Pawlak – Przybyłowicz