Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Ślubujemy…

Od ponad miesiąca w murach „Ekonomika”, ale jeszcze nie całkiem zadomowieni, wpisujący się w niemal stuletnią cezakowską tradycję, choć jeszcze jej nieświadomi, 14 października pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Gdy wybrzmiały ostatnie nuty szkolnego hymnu, nad którego wykonaniem czuwała tradycyjnie Pani Prof. Karolina Grabowska, przyjmowani do naszej społeczności uczniowie przyrzekli, że w wierności wobec prawdy i prawa będą przestrzegać zasad społecznych i moralnych oraz godnie reprezentować Zespół Szkół nr 1, o czym mają przypominać otrzymane z rąk wychowawców znaczki szkoły. Ceremonię ślubowania przeprowadziła Pani Dyrektor Liliana Lipińska w towarzystwie uczennicy klasy I TCT, Karoliny Olszewskiej, zaś całą uroczystość jak zawsze przygotował Pan Prof. Zbigniew Królikowski.