Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

KLASOWY PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO W II LO

Już od poprzedniego roku szkolnego uczniowie klasy II LO biorą udział w zajęciach, przygotowujących ich do wytyczenia swojej ścieżki kariery zawodowej. Na godzinach wychowawczych i zajęciach ze szkolnym doradcą zawodowym, Panią Wioletą Gabarą, młodzież definiowała swoje zainteresowania, hobby, zajęcia, którym poświęca najwięcej czasu  wolnego i czynności, które sprawiają jej najwięcej przyjemności. Uczniowie starali się określić swoje mocne strony, a po projekcji filmów, omawiających predyspozycje do wykonywania konkretnych zawodów, próbowali odnaleźć własne miejsce w danej branży. Na zakończenie części teoretycznej, we wrześniu br., wszyscy uczniowie wypełnili kwestionariusz kompetencji zawodowych. Składał się on z 30 pytań, a wyniki zostały zinterpretowane przez szkolnego doradcę zawodowego. Omówiono wszystkie skale, w których mieściły się efekty pomiaru (realistyczna, badawcza, artystyczna, społeczna, przedsiębiorcza i konwencjonalna), a także profile i przykładowe zawody, w jakich można realizować się, posiadając konkretne predyspozycje. Każdy został zobowiązany do stworzenia – według wyznaczonego schematu – PORTFOLIO KARIERY. Z wynikami kwestionariusza i ich interpretacją mogli zapoznać się także rodzice uczniów.
W najbliższym czasie w klasowym planie doradztwa zawodowego na bieżący rok szkolny ujęto również warsztaty z wybranych branż – grup zawodowych, wycieczki zawodoznawcze i krótkie kursy dla młodzieży.Dorota Karolak;