Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Żyj bezpiecznie – profilaktyka HIV

 

 

 

 

W grudniu uczniowie klas trzecich: III TE, III TC i III ZSZ  uczestniczyli w warsztatach na temat: Żyj bezpiecznie – profilaktyka HIV. Zajęcia prowadziły panie z łódzkiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży: Małgorzata Dębowska, Jolanta Łukasik, Hanna Arend oraz Dorota Fornalska. Dominującą formą pracy były ćwiczenia warsztatowe z symulacją różnych sytuacji życiowych, a niekwestionowaną zaletą – możliwość wymiany spostrzeżeń i korzystania z doświadczeń innych.


Albina Pawlak – Przybyłowicz