Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Za nami kolejny wielki finał ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka" W imieniu obdarowanych składamy serdeczne podziękowania Radzie Pedagogicznej za czynny wkład w zgromadzenie środków finansowych (zebraliśmy 453 zł) na zakup żywności, ubrań, zabawek i środków czystości.


Serdecznie dziękujemy również uczniom z klas: I LO, II LO, III LO, I TU, II TUG, III TUG, IV TUG, I TEH, III TE, II TC, II TH, I TCT, II T, III T, IV T, I BK, II ZS, III ZS, Natalii Hofman – absolwentce naszej szkoły – oraz uczennicom z klasy I TU: Annie Świątkiewicz i Dominice Derleckiej za pomoc w przygotowaniu 19 paczek, które 9 grudnia trafiły do potrzebującej rodziny.


Szczególne podziękowania składamy p. Agnieszce Sobczak oraz p. Sebastianowi Kozickiemu za zaangażowanie się w zbiórkę darów oraz środków finansowych.


Pomoc biednym i potrzebującym to szlachetny czyn. Dziękujemy za okazane serce   i szczodrość.

 


Organizatorzy: A. Pawlak-Przybyłowicz, A. Kowalska