Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Olimpiada Wiedzy o Turystyce

 

 

 

 

7 stycznia 2019 odbył się etap okręgowy VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce, w tym roku przebiegającej pod hasłem Turystyka w przyrodzie. Trzydziestu najlepszych uczestników tego etapu będzie rywalizować o tytuł Eksperta Turystyki już 3-6 kwietnia. Naszą szkołę reprezentowały Zuzanna Pabich i Weronika Zakrzewska z klasy III T.
Olimpiada ma na celu zainteresowanie uczestników zasobami i walorami przyrodniczymi w turystyce, zachęcenie uczniów do pogłębiania wiedzy na temat osobliwości przyrody ożywionej i nieożywionej oraz możliwości ich poznania dzięki turystyce, a także udziału turystyki w jej ochronie. Organizatorzy pragną również zwrócić uwagę na zagadnienia: ochrony przyrody w kontekście rozwoju turystyki, zmieniające się relacje pomiędzy turystyką a środowiskiem przyrodniczym, percepcji przyrody, estetyki krajobrazu, chłonności środowiska naturalnego, zagospodarowania oraz wykorzystania zasobów naturalnych w celu odnowy i poprawy sił psychofizycznych.
Udział w olimpiadzie daje możliwość:

  • sprawdzenia wiedzy i umiejętności, potrzebnych do pracy w branży turystycznej;
  • poszerzania zainteresowań w zakresie turystyki;
  • zwolnienia finalistów z etapu pisemnego egzaminu, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik obsługi turystycznej (Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy oraz Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy);
  • przyjęcia laureatów na wyższe uczelnie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Olimpiada jest wpisana na listę olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej.Lidia Zaborowska