Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Historia Rzeczpospolitej szlacheckiej i fenomen polskiej husarii

 

 

 

 

W ramach prowadzonego w naszej szkole Projektu Edukacji Patriotycznej pod koniec lutego  odbyła się kolejna "żywa lekcja historii". Zajęcia poprowadzili pracownicy Bractwa Rycerskiego Kerin. W dwugodzinnych zajęciach wzięli udział wszyscy chętni uczniowie. Tematyka lekcji dotyczyła głównie:


-zarysu historii Rzeczpospolitej szlacheckiej w XVI i XVII wieku;

-historii i prezentacji uzbrojenia i opancerzenia epoki ze szczególnym uwzględnieniem husarii;

-podziału społeczeństwa Rzeczypospolitej szlacheckiej na stany społeczne.Organizator: Marcin Gruszczyński