Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Uczennica naszej szkoły wśród finalistów i laureatów VI edycji Olimpiady Wiedzy o Turystyce!

 

 

 

 

W tegorocznej Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce, odbywającej się pod hasłem przewodnim Turystyka w przyrodzie, wzięło udział prawie 3 tysiące uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych (zawodowych i ogólnokształcących) z całego kraju. Do etapu finałowego zakwalifikowało się 30 osób, w tym uczennica naszej szkoły Weronika Zakrzewska z klasy III T .
W dniach 3-6 kwietnia w Załęczu Wielkim odbył się etap centralny. W jego pierwszej części uczniowie rozwiązywali test wiedzy oraz przedstawiali prezentacje multimedialne, zgodne z hasłem przewodnim olimpiady. Spośród finalistów komisja wyłoniła 15 uczestników (wśród których znalazła się Weronika), którzy przystąpili do wykonania ostatniego zadania, polegającego na opracowaniu i zaprezentowaniu programu dwóch jednodniowych wycieczek po Kotlinie Kłodzkiej na podstawie materiałów dostarczonych przez organizatorów.
Ostatecznie Weronika zajęła wysokie, 8. miejsce w klasyfikacji laureatów olimpiady, godnie reprezentując naszą szkołę.
W przerwach na uczestników czekały liczne atrakcje, m.in. zwiedzanie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego (najstarszego w Polsce) z malowniczym zakolem rzeki Warty, gra terenowa na terenie parku, prelekcja na temat nietoperzy i ich obserwacja albo warsztaty pieczenia chleba żytniego na zakwasie.
Organizacją  olimpiady turystycznej zajmuje się Uniwersytet Łódzki. Honorowy patronat nad nią sprawują: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska Organizacja Turystyczna, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i wiele innych organizacji branżowych, oświatowych i samorządowych.
Olimpiada Wiedzy o Turystyce jest wpisana na listę olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej, co oznacza, że finaliści są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik obsługi turystycznej. Decyzją senatów wyższych uczelni finaliści i laureaci olimpiady mogą być przyjmowani na studia wyższe z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.
Weronice serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!Lidia Zaborowska