Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Podsumowanie projektu
Staże w Erasmusie zawsze na plusie

 

 

 

 

27 września odbyło się spotkanie podsumowujące projekt Staże w Erasmusie zawsze na plusie, zrealizowany z funduszy unijnych w ramach programu Erasmus+. W projekcie wzięło udział 55 uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodach technik ekonomista oraz technik cyfrowych procesów graficznych, którzy udali się na praktyki do Szkocji, a także przyszli technicy hotelarstwa, obsługi turystycznej oraz żywienia i usług gastronomicznych, którzy odbyli staże w Hiszpanii.
W trakcie spotkania uczestnicy przedstawili prezentację multimedialną, a także filmy, będące relacją, a zarazem podsumowaniem doświadczeń i umiejętności, zdobytych w trakcie praktyk. Uczniowie opowiedzieli o swoich wrażeniach, miejscach, które zwiedzili, czy przyjaźniach, jakie udało im się nawiązać. Podkreślali, iż udział w stażu pozwolił im lepiej poznać wymagania pracodawców, ustalić swoje priorytety, przezwyciężyć bariery, ale przede wszystkim nauczył ich samodzielności, otwartości na otaczający świat oraz zachęcił do bycia aktywnymi. Ponadto w trakcie spotkania uczniowie klasy gastronomicznej zaprezentowali potrawy charakterystyczne dla krajów, w których odbywały się praktyki.
Uroczystość była również okazją do wręczenia certyfikatów. Uczestnicy  projektu otrzymali: certyfikaty uczestnictwa w przygotowaniu językowym (język angielski oraz hiszpański), kulturowo-pedagogicznym, certyfikaty odbycia stażu u partnera zagranicznego, a także Europass Mobilność. Takie zaświadczenia mogą w przyszłości stać się przepustką
do zdobycia interesującej posady i pozwolić młodym ludziom lepiej odnaleźć się
na współczesnym, niezwykle konkurencyjnym, rynku pracy.Opracowała Katarzyna Kowalczyk