Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Warsztaty, dotyczące przeciwdziałania zakażeniom HIV/AIDS

 

 

 

 

3 i 10 października uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach psychoedukacyjnych z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Warsztaty, dotyczące przeciwdziałania zakażeniom HIV/AIDS, które są realizowane przez Fundację Wsparcia Psychospołecznego i współfinansowane ze środków budżetu województwa łódzkiego, poprowadził p. Rafał Osiński – pedagog, specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, otwarcie dyskutowali, wymieniali poglądy i nabywali wiedzę, dotyczącą profilaktyki HIV/AIDS.A. Pawlak – Przybyłowicz