Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Ślubowanie

 

 

 

 

Zgodnie z tradycją ceremoniału i  100-letnią historią szkoły, trochę na przekór modom i trendom, 94 uczniów i uczennic klas pierwszych złożyło swe uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.
W słoneczne czwartkowe przedpołudnie, w obecności dyrekcji oraz grona pedagogicznego, świadomi swych praw i obowiązków, pierwszoklasiści zobowiązali się do: przestrzegania prawa, pogłębiania wiedzy, szanowania duchowego i materialnego dorobku szkoły.
Czas pokaże, czy i jak wiele treści z tekstu ślubowania da się przekuć w szkolną rzeczywistość.Zbigniew Królikowski