Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Narkotyki i dopalacze

 

 

 

 

22 listopada 2018 r.  uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych na temat: Uwaga: dopalacze i paranarkotyki! Nie dopalaj się, bo się spalisz”,  poświęconych  substancjom uzależniającym (dopalacze, narkotyki, leki). Spotkanie poprowadził p. Maciej Szczodrowski - asystent jednego z największych w Polsce specjalistów w dziedzinie narkotyków, profesora Mariusza Jędrzejki z Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Podczas zajęć omówiono konsekwencje zdrowotne nadużywania wspomnianych substancji oraz przekazano najnowszą wiedzę o skutkach zażywania narkotyków i dopalaczy. Zwrócono również uwagę na umiejętność odmawiania i wyrażania własnego zdania.A. Pawlak – Przybyłowicz