Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu partnerem Centrum Informacji Księgowej

 

 

 

 

8 października 2019 r. uczniowie klas II, III i IV, kształcący się w zawodach technik ekonomista i technik handlowiec, wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Centrum Informacji Księgowej, który przybliżył im funkcjonowanie zawodu księgowego na rynku usług księgowych po „deregulacji” z 2014 r.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku w zakresie weryfikowania jakości i standardów oferowanych usług księgowych Centrum Informacji Księgowej certyfikuje uprawnienia do wykonywania zawodu księgowego.
Przystępując do Programu Certyfikat Księgowy C.I.K., szkoła uzyskała status Partnera Centrum Informacji Księgowej, a uczestniczący w spotkaniu, pełnoletni uczniowie otrzymali dwa kody, umożliwiające dwukrotne bezpłatne podejście do egzaminu C.I.K. Pozytywny wynik egzaminu uprawnia ucznia do otrzymania Certyfikatu Księgowego C.I.K., który potwierdza merytoryczne przygotowanie do wykonywania zawodu księgowego oraz wpisanie na listę Certyfikowanych Księgowych C.I.K.
Certyfikat jest uznawanym dokumentem w branży rachunkowo-księgowej. Dla zainteresowanych więcej informacji na stronie https://www.cik.org.pl/Ewa Kawczyńska, Ewa Urbańska-Sobczak