Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Od stu lat - ślubujemy!

 

 

 

 

Wcześniej niż zwykle, ale jakże uroczyście, bo w przededniu stulecia szkoły odbyło się ślubowanie klas pierwszych, połączone z obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej oraz wręczeniem wyróżnionym pracownikom Nagród Dyrektora Szkoły. 

 

Ten ważny dla uczniów, ich rodziców i  nauczycieli dzień miał jeszcze jeden symboliczny wymiar. Oto dzięki prezentacji multimedialnej, poświęconej założycielowi szkoły J. S. Cezakowi, w jednej sali odbyło się spotkanie pokoleń - tego obecnego, które w imieniu klas pierwszych 4 października 2019 roku na sztandar szkoły przysięgało wierność jej tradycji, i tamtych sprzed lat, które te chlubne tradycje dopiero kształtowały. 

 

Ukoronowaniem dnia było ogłoszenie wyników Konkursu Wiedzy o Patronie i Historii Szkoły  -  w tym roku laureatkami zostały Wiktoria Kmieciak i Martyna Król z klasy I TGE.