Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Z wizytą w sądzie

 

 

 

 

12 listopada 2019 r. uczniowie klasy IV TE/TOT z pedagogiem szkolnym p. Albiną Pawlak – Przybyłowicz uczestniczyli wycieczce do Sądu Rejonowego w Zgierzu. Młodzież zwiedziła archiwum sądu, salę rozpraw, a także areszt i dziecięcy pokój przesłuchań. W tym specjalnym miejscu, przypominającym pokój zabaw, prowadzi się rozmowy z dziećmi, dotkniętymi przestępstwami na tle seksualnym czy przemocą w rodzinie. 
Pani Sędzia Dorota Kłos – Wasińska opowiedziała uczniom o swoim zawodzie. Jak wiadomo, sędzia to funkcjonariusz publiczny, uprawniony do orzekania na zasadach niezawisłości i bezstronności w sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów. Jego zadaniem jest wnikliwe zapoznanie się z aktami danej sprawy, poznanie zdań wszystkich stron, biorących udział w procesie, i przeanalizowanie dowodów, by na końcu wydać wyrok.
Panowie Marek i Leszek opowiedzieli natomiast o księgach wieczystych – ich zakładaniu i prowadzeniu.A. Pawlak – Przybyłowicz