Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Wielka Lekcja Geografii
pt. Góry – misterium przyrody

 

 

 

 

15 listopada w Łodzi, w auli Uniwersytetu Łódzkiego, odbyła się Wielka Lekcja Geografii im. Zbyszka Łuczaka. Uczestniczyła w niej młodzież z kilkudziesięciu szkół z całej Polski. Na spotkanie wybrali się również uczniowie naszej szkoły, tegoroczni maturzyści, którzy jako przedmiot dodatkowy wybrali geografię.
Tematem przewodnim tej edycji były góry, których wielkim miłośnikiem był pomysłodawca Wielkiej Lekcji Geografii, zmarły niedawno Zbyszek Łuczak, wybitny łodzianin, twórca i dyrektor Explorers Festival.
Formuła spotkania obejmowała prelekcje, ilustrowane specjalnymi pokazami multimedialnymi. Temat lekcji brzmiał: Góry – misterium przyrody.  Wykłady poświęcone zostały genezie gór, ich rzeźbieniu, delikatnej i kapryśnej naturze, a także wspaniałym ludziom gór. Wystąpienia przygotowali wybitni naukowcy, podróżnicy i wykładowcy – głównie z uczelni łódzkich i Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Program Wielkiej Lekcji Geografii obejmował:
Wykład 1. – Z głębin oceanu na tatrzańskie wierchy, czyli jak powstają góry;
Wizualizacja – Górskie fascynacje Zbyszka Łuczaka;
Wykład 2. – Jak lodowce zmieniły oblicze rzeźby Tatr – zlodowacenia tatrzańskie w świetle najnowszych wyników badań geomorfologicznych;
Wizualizacja – Inselbergi, tory, karlingi… - cuda natury na trekkingowym górskim szlaku, czyli klasyczne skutki znanych procesów?;
Wykład 3. – Dlaczego musimy chronić przyrodę Tatr?;
Wizualizacja – Kosmogoniczne wątki w kulturze ludów Podtatrza.


Wielka Lekcja Geografii ma na celu kształtowanie pięknych postaw i charakteru młodego pokolenia u progu studiów wyższych oraz popularyzowanie osiągnięć współczesnej nauki i wybitnej dydaktyki.Violetta Nawrot