Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Młodzi kelnerzy i barmani już po egzaminie

 

 

 

 

W ramach odbywającego się w naszej szkole projektu Z Cezakiem w zawodową przyszłość, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe), zostały przeprowadzone kursy kelnerskie i barmańskie. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość zwiększenia swojej wiedzy i nabycia nowych umiejętności z zakresu obsługi konsumenta, rodzajów bankietów i serwisów oraz rodzajów alkoholi i sposobów miksowania drinków. W miniony weekend uczniowie przystąpili do egzaminów, które zakończyły się dla wszystkich pozytywnie. Zdobyte kwalifikacje można wykorzystać w przyszłości, co ułatwi lepszy zawodowy start. Na zakończenie projektu wszyscy uczniowie otrzymają certyfikaty zdobytych umiejętności w zawodach kelner i barman.Sylwia Karlikowska