Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Nasi uczniowie liderami edukacji w zakresie HIV/AIDS

 

 

 

 

W grudniu edukatorzy z Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej poprowadzili warsztaty edukacyjne z wybranymi uczniami klas pierwszych. Celem zajęć było zminimalizowanie nowych zakażeń HIV w województwie łódzkim poprzez zwiększenie świadomości ryzyka zakażenia HIV i innymi chorobami, przenoszonymi drogą płciową, a także pogłębienie wiedzy na temat HIV/AIDS oraz wyrobienie odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich najbliższych. Sześciogodzinne zajęcia zostały poprowadzone metodami aktywnymi w małej grupie przez dwie edukatorki: Panią Dorotę Frugalską oraz Panią Marię Budner. Partnerem w projekcie jest Łódzki Urząd Wojewódzki. Na zakończenie warsztatów uczniowie wypełnili test wiedzy, którego pozytywny wynik warunkował otrzymanie certyfikatu ukończenia szkolenia. W ten sposób stali się aktywnymi Liderami Edukacji HIV/AIDS. Ich zadaniem jest podzielić się zdobytą wiedzą z innymi uczniami podczas na przykład lekcji wychowawczych. Zrealizowane warsztaty są też doskonałym przygotowaniem do szkolnego konkursu wiedzy o HIV i AIDS, który odbędzie się przed świętami Bożego Narodzenia.Sebastian Kozicki i Dorota Karolak