Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Certyfikat CIK
zwiększeniem szans na rynku pracy
w branży rachunkowo-księgowej

 

 

 

 

17 grudnia 2020 r. uczniowie klas IV TEH i III TEC (grupa ekonomistów), wzięli udział w warsztatach on-line przeprowadzonych przez Centrum Informacji Księgowej w Warszawie.

Warsztaty składały się z dwóch części:

  • Prelekcji (1 godz. dydaktyczna):
  • regulacja oraz deregulacja zawodu księgowego,
  • szanse w branży rachunkowo-księgowej,
  • informacje o egzaminie C.I.K. przewidzianego dla uczniów biorących udział w warsztatach.
  • Zajęć praktycznych (4 godz. dydaktyczne):
  • praca z ustawą o rachunkowości,
  • rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych CIK.

 

Uczniowie biorący udział w warsztatach otrzymali dwukrotną możliwość bezpłatnego  podejścia do egzaminu CIK.

Pozytywny wynik egzaminu uprawnia ucznia do otrzymania Certyfikatu Księgowego C.I.K., oraz wpisania na listę Certyfikowanych Księgowych.

Certyfikat jest uznawanym dokumentem w branży rachunkowo-księgowej. Dla zainteresowanych więcej informacji na stronie https://www.cik.org.pl/  

 

 Ewa Kawczyńska Ewa Urbańska-Sobczak