Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Nauka popłaca!
Poznajcie nasze Prymuski

 

 

 

 

31 maja 2021 siedemnastu absolwentów powiatowych szkół ponadpodstawowych zostało nagrodzonych stypendiami „Nasz Prymus”.
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród najlepszych znalazły się także nasze trzy uczennice:  Natalia Dąbrowska, Urszula Piekarska, Weronika Rogowska. Dziewczęta, z rąk starosty zgierskiego Bogdana Jaroty, wicestarosty Dominika Gabrysiaka i członka Zarządu Wojciecha Brzeskiego, otrzymały gratulacje i nagrody finansowe przyznane przez powiatowy samorząd.